علی اکبر نورسیده

درباره من

دکتر علی اکبر نورسیده
image

استادیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دکتر علی اکبر نورسیده دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران حوزه تخصص: تحلیل متون ادبی ایمییل: noresideh@semnan.ac.ir...

  • آدرس ایران. سمنان. جامعه سمنان. کليه الأدب الفارسی و اللغات الأجنبیه . قسم اللغه العربیه
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331533464
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://noresideh.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/10/28)

استنادات

3

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

سابقه تحصیلی

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی : مقطع لیسانس با معدل 18/51 فارغ التحصیل دانشگاه تهران : مقطع فوق لیسانس با معدل 18/48 فارغ التحصیل مقطع دکتری دانشگاه تهران – معدل 18/33

تجارب

دوره های آموزش کامپیوتر

چند دوره آموزش کامپیوتر

مهارت ها

تحلیل متون ادبی

اولویت های پژوهشی

نقد متون

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تحلیل عناصر ربط زمانی در متن ترجمه‌های نهج البلاغه (نمونه موردی: ترجمه دشتی، فاضل لنکرانی، فقیهی و فیض‌الإسلام)
پژوهش نامه علوی(2021)
^علی اکبر نورسیده, مسعود سلمانی حقیقی*
نقد ترجمۀ عربی عادل عبد المنعم سویلم از رمان«مدیر مدرسه» در پرتوی نظریۀ وینه و داربلینه
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2021)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا(ع)
فرهنگ رضوی(2021)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
خوانش معناشناسانه کارکرد عناصر چهارگانه داستان قرآنی موسی(ع) و فرعون
جستارهای زبانی(2021)
9311248006, ^سیدرضا میراحمدی*, ^علی اکبر نورسیده
تحلیل نشانه-معناشناسانه نظام گفتمان امام رضا(ع) پژوهش موردی: دعای باران
فرهنگ رضوی(2020)
^علی اکبر نورسیده*, رقیه پوربایرام الوارس
تحلیل بُعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه نهم نهج البلاغه و نقد ترجمه آن در بستر نشانه معناشناسی (نمونه پژوهش: ترجمه سید علی موسوی گرمارودی)
پژوهشنامه نهج البلاغه(2020)
^علی اکبر نورسیده*, رقیه پوربایرام الوارس
نقد رمان موسم الهجرة إلی الشمال بر اساس مولفه‌های رمان مدرن
پژوهشنامه ادبیات داستانی(2020)
^علی اکبر نورسیده*, پرویز جهانشاهلو
بنیة الشخصیة فی روایة «لیس فی رصیف الأزهار مَن یجیب»لمالک حداد
دراسات فی السردانیة العربیة(2020)
^علی اکبر نورسیده*
تحلیل عنصر شخصیت در رمان یومیات نائب فی الأریاف
پژوهشنامه ادبیات داستانی(2019)
^علی اکبر نورسیده*, 9511249004, محمد جواد ماهرو بختیاری
تقییم الانسجام النحوی غیر الهیکلی فی ترجمة خطبة الجهاد (شهیدی وغرمارودی نموذجًا)
دراسات حدیثة فی نهج البلاغة(2019)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
تحلیل هم ارزی انسجام دستوری غیر ساختاری در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و ترجمه های آن
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2019)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
تجلیات السرد البولیفونی فی روایة اعترافات کاتم الصوت لمؤنس الرزاز باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2018)
9311248004, ^صادق عسکری, ^شاکر عامری*, ^علی اکبر نورسیده
الشنفری من خلال الثائیات الضدیة فی لامیة العرب (دراسة فی ضوء القراءة الأنثروبولوجیة)
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2017)
^علی اکبر نورسیده*, ^شاکر عامری, ملیحه یعقوبی زاده
القصدیة فی رسائل الإمام علی(ع) إلی معاویة فی ضوء الأفعال الکلامیة
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2021)
^علی اکبر نورسیده*, ^سیدرضا میراحمدی, 9611248001
تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار»
متن پژوهی ادبی(2021)
^علی اکبر نورسیده*, رقیه پوربایرام الوارس
تحلیل نشانه معناهای هژمونیکی در نظام تنشی گفتمان(پژوهش موردی شعر در امواج سند و أبد الصبّار)
نخستین همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر عربی(2018-11-18)
^علی اکبر نورسیده, 9011240008
جلوه های تاثیر بلاغت نبوی در زبان عربی
پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2018-05-13)
^علی اکبر نورسیده, علی قربان باقری
بررسی سبک شناختی قصیده «أحلام الفارس القدیم» صلاح عبدالصبور
پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2018-05-13)
^علی اکبر نورسیده, 9611248001
‌بازنگری در دروس رشته زبان و ادبیات عربی دوره‌ کارشناسی با عنایت به سرفصل‌های رشته‌ هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه
همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محور (آموزش عربی)(2018-04-26)
^علی اکبر نورسیده
پیوند موسیقی و درون مایه های پایداری در شعر غازی القصیبی
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی(2017-12-27)
^علی اکبر نورسیده*, 9611248001
تحلیل نشانه معناشناختی هژمونیک گفتمان عاطفی در ادبیات پایداری(پژوهش موردی شعر در امواج سند و أبد الصبّار)
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی(2017-12-27)
^علی اکبر نورسیده*, 9511247001
کاربست انسجام و پیوستگی در نامه های ابوبکر خوارزمی پژوهش موردی نامه «و کتب إلی رئیس بهراة یعزیه بإبن أخته و بنته»
همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی(2017-10-18)
^علی اکبر نورسیده*, 9511247001
سيميائية العنوان في قصائد أحمد رامي
باقري محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تمظهرات ما وراء السرد في روايتي أحياء في البحر الميت واعترافات كاتم الصوت لمؤنس الرزاز
بهشتي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : دكتري
تحليل البنية السردية لقصتي إبراهيم وموسى في القرآن الكريم من المنظور السيميائي الدّلالي
نكيسا فايقه ، مقطع : دكتري
ترجمه و نقد كتاب قطر الندي وبل الصدي
محمودي حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد اول كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغة العربيه محمد محمد داوود
عزيزي شفيعي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه معنا شناسانه ترجمه نهج البلاغه
پوربايرام الوارس رقيه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه محمد دهقاني از رمان شحاد بر اساس نظريه پيتر نيو مارك
محمدزاده مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رثاي حيوان در شعر عباسي
جهانشاهلو پرويز(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي پايداري در شعر اسماعيل صبري
حيدري مرتضي(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد فيمينستي رمان بوابة الذكريات اثر آسيا جبار
درويشي اسرين(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد في اللهجات العربيه ابراهيم انيس
منصوري مقدم الهام(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عناصر فرهنگي نيومارك در ترجمه رمان " قلب الليل" نجيب محفوظ
عرب مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جماليات المدح في نماذج من الفاطميات المعاصره
مومني محمد ، مقطع : دكتري
تاثير متقابل صحنه و شخصيت در داستان يمسف (ع)
اباذري گل چهر(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه مقوله ها وعناصر فرهنگي كتاب ( پايي كه جا ماند)
صدراللهي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه ونقد اجتماعي رمان الحرام قصة خاطئة مصرية
شرفي اهوازي ليلا ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرايشهاي ملي و ديني محمد حسين هيكل در دو رمان زينب و هكذا خلقت
عرب اسدي منصوره(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه عناصر فرهنگي در زيرنويس عربي فيلم هاي اخراجي ها و معراجي ها
مسعودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السخرية في أشعار صلاح عبدالصبور وشمس لنكرودي دراسة مقارنة
عبودي جعفر ، مقطع : دكتري
تأثير متقابل پيرنگ و صحنه پردازي در رمان في قلبي أنثي عبرية از خوله حمدي
پروائي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گفتمان انتقادي در رمان بريد الليل بر اساس نظريه نورمن فركلاف
امامي چهارطاق ريحانه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميدان معناشناختي واژه هاي زعم، مرية وريب در ترجمه مكارم شيرازي از قرآن كريم
ترابي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1400/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه فولادوند از استعاره هاي مفهومي خطبه هاي نهج البلاغه بر اساس الگوي آلوارز
حسن پوركهران هانيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه ي رضايي از صحيفه ي سجاديه بر اساس نظريه وينه و داربلينه .
اميرجان ساره ، مقطع : كارشناسي ارشد
دراسة أسلوبية في شعر طلائع بن رزيك
كاظم علي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
القصدية في رسائل نهج البلاغة في ضوء اللسانيات التداولية
باقري علي ، مقطع : دكتري
القصدية في رسائل نهج البلاغة في ضوء اللسانيات التداولية
باقري علي ، مقطع : دكتري
نقد ترجمة البهبودي من الصور البيانية في كتاب معاني القرآن علي أساس نظرية أنطوان بيرمان
بازتاب مؤلفه هاي بومي و فرهنگي در رمان « دروب الوعرة» اثر مولود فرعون
بازتاب زبان زنانه در رمان في قلبي أنثي عبرية از خوله حمدي با تكيه بر نظريه رابين ليكاف
تحليل درونمايه رمان «الليل في نعمائه» اثر زيد الشهيد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ادبیات داستانی   (36 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
فرهنگ و اندیشه عرب   (32 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
مباحث عالی صرفی و نحوی   (185 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
ادبیات عامیانه   (328 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون نظم جاهلی   (340 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
مبانی نظری ترجمه   (335 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
تحلیل متون نظم و نثر از آغار تا پایان اموی   (388 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
فرهنگ و اندیشه عرب   (328 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون مغولی مملوکی و عثمانی   (341 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون اندلس   (332 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
ترجمه از عربی به فارسی   (320 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
آموزش نحو عربی 2   (330 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
نحو 6   (333 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
آموزش زبان عربی 2   (322 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی   (368 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
متون نظم اسلامی اموی   (331 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
نحو7   (332 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
نحو5   (327 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
تحلیل متون نثر معاصر   (316 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
صرف 3   (330 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
صرف 1   (342 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
شاهکارهای ادبی جهان   (405 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
متون نثر عباسی (1)   (469 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
آموزش زبان عربی   (403 بار دانلود)
رشته : فقه و حقوق
صرف 2   (419 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
نحو4   (410 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
نحو2   (406 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
مدل های ترجمه   (439 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

ایران. سمنان. جامعه سمنان. کليه الأدب الفارسی و اللغات الأجنبیه . قسم اللغه العربیه
noresideh@semnan.ac.ir
(+98)2331533464

فرم تماس