علی اکبر نورسیده

درباره من

دکتر علی اکبر نورسیده
image

دانشیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دکتر علی اکبر نورسیده دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران حوزه تخصص: تحلیل متون ادبی ایمییل: noresideh@semnan.ac.ir...

  • آدرس ایران. سمنان. جامعه سمنان. کليه الأدب الفارسی و اللغات الأجنبیه . قسم اللغه العربیه
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331532141
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://noresideh.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/3/21)

استنادات

1

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

سابقه تحصیلی

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی : مقطع لیسانس با معدل 18/51 فارغ التحصیل دانشگاه تهران : مقطع فوق لیسانس با معدل 18/48 فارغ التحصیل مقطع دکتری دانشگاه تهران – معدل 18/33

تجارب

دوره های آموزش کامپیوتر

چند دوره آموزش کامپیوتر

مهارت ها

تحلیل متون ادبی

اولویت های پژوهشی

نقد متون

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/23
الشنفری من خلال الثائیات الضدیة فی لامیة العرب (دراسة فی ضوء القراءة الأنثروبولوجیة)
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2017)
^علی اکبر نورسیده*, ^شاکر عامری, ملیحه یعقوبی زاده
تجلیات السرد البولیفونی فی روایة اعترافات کاتم الصوت لمؤنس الرزاز باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2018)
9311248004, ^صادق عسکری, ^شاکر عامری*, ^علی اکبر نورسیده
تحلیل هم ارزی انسجام دستوری غیر ساختاری در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و ترجمه های آن
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2019)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
تحلیل عنصر شخصیت در رمان یومیات نائب فی الأریاف
پژوهشنامه ادبیات داستانی(2019)
^علی اکبر نورسیده*, 9511249004, محمد جواد ماهرو بختیاری
تحلیل نشانه-معناشناسانه نظام گفتمان امام رضا(ع) پژوهش موردی: دعای باران
فرهنگ رضوی(2020)
^علی اکبر نورسیده*, رقیه پوربایرام الوارس
تحلیل بُعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه نهم نهج البلاغه و نقد ترجمه آن در بستر نشانه معناشناسی (نمونه پژوهش: ترجمه سید علی موسوی گرمارودی)
پژوهشنامه نهج البلاغه(2020)
^علی اکبر نورسیده*, رقیه پوربایرام الوارس
نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا(ع)
فرهنگ رضوی(2021)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
تقییم الانسجام النحوی غیر الهیکلی فی ترجمة خطبة الجهاد (شهیدی وغرمارودی نموذجًا)
دراسات حدیثة فی نهج البلاغة(2019)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
تحلیل نشانه - معنا شناسانه طرحواره عاطفی در دو شعر «در امواج سند» و «أبدُ الصُبّار»
متن پژوهی ادبی(2021)
^علی اکبر نورسیده*, رقیه پوربایرام الوارس
تمظهرات التشظی فی روایة أحیاء فی البحر المیت لمؤنس الرزاز
دراسات فی السردانیة العربیة(2020)
9311248004, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^علی اکبر نورسیده
بنیة الشخصیة فی روایة «لیس فی رصیف الأزهار مَن یجیب»لمالک حداد
دراسات فی السردانیة العربیة(2020)
^علی اکبر نورسیده*
نقد رمان موسم الهجرة إلی الشمال بر اساس مولفه‌های رمان مدرن
پژوهشنامه ادبیات داستانی(2020)
^علی اکبر نورسیده*, پرویز جهانشاهلو
خوانش معناشناسانه کارکرد عناصر چهارگانه داستان قرآنی موسی(ع) و فرعون
جستارهای زبانی(2021)
9311248006, ^سیدرضا میراحمدی*, ^علی اکبر نورسیده
تحلیل عناصر ربط زمانی در متن ترجمه‌های نهج البلاغه (نمونه موردی: ترجمه دشتی، فاضل لنکرانی، فقیهی و فیض‌الإسلام)
پژوهش نامه علوی(2021)
^علی اکبر نورسیده, مسعود سلمانی حقیقی*
القصدیة فی رسائل الإمام علی(ع) إلی معاویة فی ضوء الأفعال الکلامیة
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2021)
^علی اکبر نورسیده*, ^سیدرضا میراحمدی, 9611248001
معناشناسی واژه «زعم» در قرآن با تکیه بر نظریه ایزوتسو
مطالعات زبانی بلاغی(2022)
^علی اکبر نورسیده*, ^سیدرضا میراحمدی, 9712247001
نقد ترجمۀ عربی عادل عبد المنعم سویلم از رمان«مدیر مدرسه» در پرتوی نظریۀ وینه و داربلینه
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2021)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
کاربست بُعد شناختی در خوانش گفتمان نامه 31 نهج‌البلاغه
جستارهای زبانی(2023)
رقیه پوربایرام الوارس, ^علی اکبر نورسیده*, ^سیدرضا میراحمدی
پدیدارشناسی در قصیده المئذنه ادونیس بر اساس نظریة هوسرل
ادب عربی(2023)
^سیدرضا میراحمدی*, ^علی اکبر نورسیده, 9911248002
دراسة أسالیب التکافؤ فی ترجمة محمد حزبائی زاده من روایة«حین ترکنا الجسر» على أساس نظریة جوزیف مالون 1988م
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2023)
^علی اکبر نورسیده*, حسن مجیدی, مسعود سلمانی حقیقی
کاربست نظریه کنش¬های گفتار درگفتمان خداشناسی امام رضا(ع)
فرهنگ رضوی(2023)
^علی اکبر نورسیده*, 9611248001
میدان معناشناختی واژه‌های زعم، مریة و ریب در قرآن کریم
مطالعات سبک شناختی قرآن کریم(2023)
^علی اکبر نورسیده*, ^سیدرضا میراحمدی, 9712247001
بررسی کنش‌های گفتار درگفتمان سیاسی امام علی (ع) در نامه‌های نهج‌البلاغه
سیاست متعالیه(0)
^علی اکبر نورسیده
أسالیب السخریة فی شعر صلاح عبدالصبور و شمس لنکرودیّ : دراسة مقارنة
اللغه العربیه و آدابها(2024)
9511248003, ^صادق عسکری*, ^علی اکبر نورسیده, ^سید حسن طباطبائی
خوانش روایی داستان قرآنی نوح(ع) بر اساس نظریه نظام گفتمانی گریماس
مطالعات ادب اسلامی(2023)
^علی اکبر نورسیده*
کاربست انسجام و پیوستگی در نامه های ابوبکر خوارزمی پژوهش موردی نامه «و کتب إلی رئیس بهراة یعزیه بإبن أخته و بنته»
همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی(2017-10-18)
^علی اکبر نورسیده*, 9511247001
پیوند موسیقی و درون مایه های پایداری در شعر غازی القصیبی
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی(2017-12-27)
^علی اکبر نورسیده*, 9611248001
تحلیل نشانه معناشناختی هژمونیک گفتمان عاطفی در ادبیات پایداری(پژوهش موردی شعر در امواج سند و أبد الصبّار)
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی(2017-12-27)
^علی اکبر نورسیده*, 9511247001
‌بازنگری در دروس رشته زبان و ادبیات عربی دوره‌ کارشناسی با عنایت به سرفصل‌های رشته‌ هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه
همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محور (آموزش عربی)(2018-04-26)
^علی اکبر نورسیده
جلوه های تاثیر بلاغت نبوی در زبان عربی
پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2018-05-13)
^علی اکبر نورسیده, علی قربان باقری
بررسی سبک شناختی قصیده «أحلام الفارس القدیم» صلاح عبدالصبور
پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2018-05-13)
^علی اکبر نورسیده, 9611248001
تحلیل نشانه معناهای هژمونیکی در نظام تنشی گفتمان(پژوهش موردی شعر در امواج سند و أبد الصبّار)
نخستین همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر عربی(2018-11-18)
^علی اکبر نورسیده, 9011240008
تحلیل خطبه 27 نهج البلاغه بر مبنای الگوی نشانه معناشناسی و نقدترجمه شهیدی از آن
اولین همایش ملی ایرانشناسی و میراث نوشتاری عربی(2022-05-25)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
تحلیل و پردازش شیوه‌های سازمان بندی معنایی در متن ترجمۀ علیرضا مسعودی از کتاب
دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی(2023-05-10)
^علی اکبر نورسیده, مسعود سلمانی حقیقی
خوانش ده فصل اول از ترجمه "الجملة الثانیة کتاب القانون فی الطب ابن سینا" براساس الگوی کارمن گارسس
دومین همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی(2023-05-10)
^علی اکبر نورسیده, 40111247009
واکاوی تاثیر درون مایه بر شخصیت وشخصیت پردازی در داستان «النمور فی الیوم العاشر» از زکریا تامر
اولین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی(2024-02-20)
^علی اکبر نورسیده, 9322249001
خوانش عناصر داستانی در شعر الشاعر و الغول
اولین همایش بین المللی پژوهش های تطبیقی ادبیات داستانی(2024-02-15)
^شاکر عامری*, ^علی اکبر نورسیده, 40211248002
تحليل البنية السردية لقصتي إبراهيم وموسى في القرآن الكريم من المنظور السيميائي الدّلالي
نكيسا فايقه(تاریخ دفاع: 1402/12/21) ، مقطع : دكتري
بررسي ترجمه عناصر فرهنگي در ترجمه عربي كتاب دختر شينا براساس نظريه نيومارك
خدادادي پري(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل درونمايه رمان «الليل في نعمائه» اثر زيد الشهيد
پاينده مهين(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب زبان زنانه در رمان في قلبي أنثي عبرية از خوله حمدي با تكيه بر نظريه رابين ليكاف
غلامي تروجني فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب مولفه هاي بومي و فرهنگي در رمان «الدروب الوعرة» اثر مولود فرعون
موسوي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيوه روايت در رمان "شوق الدرويش" اثر حمور زياده
صوفي سحر(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
القصدية في رسائل نهج البلاغة في ضوء اللسانيات التداولية
باقري علي(تاریخ دفاع: 1402/07/24) ، مقطع : دكتري
القصدية في رسائل نهج البلاغة في ضوء اللسانيات التداولية
باقري علي(تاریخ دفاع: 1402/07/24) ، مقطع : دكتري
دراسة أسلوبية في شعر طلائع بن رزيك
كاظم علي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ترجمه ي رضايي از صحيفه ي سجاديه بر اساس نظريه وينه و داربلينه .
اميرجان ساره(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميدان معناشناختي واژه هاي زعم، مرية وريب در ترجمه مكارم شيرازي از قرآن كريم
ترابي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1400/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گفتمان انتقادي در رمان بريد الليل بر اساس نظريه نورمن فركلاف
امامي چهارطاق ريحانه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير متقابل پيرنگ و صحنه پردازي در رمان في قلبي أنثي عبرية از خوله حمدي
پروائي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السخرية في أشعار صلاح عبدالصبور وشمس لنكرودي دراسة مقارنة
عبودي جعفر(تاریخ دفاع: 1402/07/25) ، مقطع : دكتري
بررسي ترجمه عناصر فرهنگي در زيرنويس عربي فيلم هاي اخراجي ها و معراجي ها
مسعودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرايشهاي ملي و ديني محمد حسين هيكل در دو رمان زينب و هكذا خلقت
عرب اسدي منصوره(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه ونقد اجتماعي رمان الحرام قصة خاطئة مصرية
شرفي اهوازي ليلا(تاریخ دفاع: 1400/09/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه مقوله ها وعناصر فرهنگي كتاب ( پايي كه جا ماند)
صدراللهي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير متقابل صحنه و شخصيت در داستان يمسف (ع)
اباذري گل چهر(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عناصر فرهنگي نيومارك در ترجمه رمان " قلب الليل" نجيب محفوظ
عرب مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد في اللهجات العربيه ابراهيم انيس
منصوري مقدم الهام(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد فيمينستي رمان بوابة الذكريات اثر آسيا جبار
درويشي اسرين(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي پايداري در شعر اسماعيل صبري
حيدري مرتضي(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رثاي حيوان در شعر عباسي
جهانشاهلو پرويز(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه محمد دهقاني از رمان شحاد بر اساس نظريه پيتر نيو مارك
محمدزاده مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه معنا شناسانه ترجمه نهج البلاغه
پوربايرام الوارس رقيه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد اول كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغة العربيه محمد محمد داوود
عزيزي شفيعي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد كتاب قطر الندي وبل الصدي
محمودي حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تمظهرات ما وراء السرد في روايتي أحياء في البحر الميت واعترافات كاتم الصوت لمؤنس الرزاز
بهشتي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : دكتري
سيميائية العنوان في قصائد أحمد رامي
باقري محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ادبیات معاصر - نثر   (142 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات عربی
نثر معاصر عربی   (349 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
مباحث عالی صرفی و نحوی   (547 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
ادبیات داستانی   (380 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
فرهنگ و اندیشه عرب   (345 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : مترجمی زبان عربی
ادبیات عامیانه   (936 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
مبانی نظری ترجمه   (1042 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
تحلیل متون نظم و نثر از آغار تا پایان اموی   (1087 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
فرهنگ و اندیشه عرب   (991 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی   (878 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
متون نظم جاهلی   (949 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون مغولی مملوکی و عثمانی   (948 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون اندلس   (3220 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
ترجمه از عربی به فارسی   (1599 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
آموزش نحو عربی 2   (961 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
نحو 6   (983 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
آموزش زبان عربی 2   (912 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون نظم اسلامی اموی   (746 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
نحو7   (704 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
تحلیل متون نثر معاصر   (851 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
نحو5   (681 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
مدل های ترجمه   (1002 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی
شاهکارهای ادبی جهان   (756 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
متون نثر عباسی (1)   (1174 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
صرف 1   (769 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
آموزش زبان عربی   (1101 بار دانلود)
رشته : فقه و حقوق
صرف 3   (666 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
صرف 2   (1000 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
نحو4   (1080 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
نحو2   (1066 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

ایران. سمنان. جامعه سمنان. کليه الأدب الفارسی و اللغات الأجنبیه . قسم اللغه العربیه
noresideh@semnan.ac.ir
(+98)2331532141

فرم تماس