علی اکبر نورسیده

درباره من

دکتر علی اکبر نورسیده
image

استادیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

دکتر علی اکبر نورسیده دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران حوزه تخصص: تحلیل متون ادبی ایمییل: noresideh@semnan.ac.ir...

  • آدرس ایران. سمنان. جامعه سمنان. کليه الأدب الفارسی و اللغات الأجنبیه . قسم اللغه العربیه
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331533464
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://noresideh.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/7/19)

استنادات

2

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

سابقه تحصیلی

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی : مقطع لیسانس با معدل 18/51 فارغ التحصیل دانشگاه تهران : مقطع فوق لیسانس با معدل 18/48 فارغ التحصیل مقطع دکتری دانشگاه تهران – معدل 18/33

تجارب

دوره های آموزش کامپیوتر

چند دوره آموزش کامپیوتر

مهارت ها

تحلیل متون ادبی

اولویت های پژوهشی

نقد متون

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا(ع)
فرهنگ رضوی(2021)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
خوانش معناشناسانه کارکرد عناصر چهارگانه داستان قرآنی موسی(ع) و فرعون
جستارهای زبانی(2021)
9311248006, ^سیدرضا میراحمدی*, ^علی اکبر نورسیده
نقد رمان موسم الهجرة إلی الشمال بر اساس مولفه‌های رمان مدرن
پژوهشنامه ادبیات داستانی(2020)
^علی اکبر نورسیده*, پرویز جهانشاهلو
تحلیل نشانه-معناشناسانه نظام گفتمان امام رضا(ع) پژوهش موردی: دعای باران
فرهنگ رضوی(2020)
^علی اکبر نورسیده*, رقیه پوربایرام الوارس
تحلیل بُعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه نهم نهج البلاغه و نقد ترجمه آن در بستر نشانه معناشناسی (نمونه پژوهش: ترجمه سید علی موسوی گرمارودی)
پژوهشنامه نهج البلاغه(2020)
^علی اکبر نورسیده*, رقیه پوربایرام الوارس
بنیة الشخصیة فی روایة «لیس فی رصیف الأزهار مَن یجیب»لمالک حداد
دراسات فی السردانیة العربیة(2020)
^علی اکبر نورسیده*
تمظهرات التشظی فی روایة أحیاء فی البحر المیت لمؤنس الرزاز
دراسات فی السردانیة العربیة(2020)
9311248004, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^علی اکبر نورسیده
تقییم الانسجام النحوی غیر الهیکلی فی ترجمة خطبة الجهاد (شهیدی وغرمارودی نموذجًا)
دراسات حدیثة فی نهج البلاغة(2019)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
تحلیل عنصر شخصیت در رمان یومیات نائب فی الأریاف
پژوهشنامه ادبیات داستانی(2019)
^علی اکبر نورسیده*, 9511249004, محمد جواد ماهرو بختیاری
تحلیل هم ارزی انسجام دستوری غیر ساختاری در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه و ترجمه های آن
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2019)
^علی اکبر نورسیده*, مسعود سلمانی حقیقی
تجلیات السرد البولیفونی فی روایة اعترافات کاتم الصوت لمؤنس الرزاز باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2018)
9311248004, ^صادق عسکری, ^شاکر عامری*, ^علی اکبر نورسیده
الشنفری من خلال الثائیات الضدیة فی لامیة العرب (دراسة فی ضوء القراءة الأنثروبولوجیة)
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2017)
^علی اکبر نورسیده*, ^شاکر عامری, ملیحه یعقوبی زاده
تحلیل نشانه معناهای هژمونیکی در نظام تنشی گفتمان(پژوهش موردی شعر در امواج سند و أبد الصبّار)
نخستین همایش ملی پژوهشهای شعر معاصر عربی(2018-11-18)
^علی اکبر نورسیده, 9011240008
جلوه های تاثیر بلاغت نبوی در زبان عربی
پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2018-05-13)
^علی اکبر نورسیده, علی قربان باقری
بررسی سبک شناختی قصیده «أحلام الفارس القدیم» صلاح عبدالصبور
پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی(2018-05-13)
^علی اکبر نورسیده, 9611248001
‌بازنگری در دروس رشته زبان و ادبیات عربی دوره‌ کارشناسی با عنایت به سرفصل‌های رشته‌ هم‌شاخه، زبان و ادبیات فرانسه
همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محور (آموزش عربی)(2018-04-26)
^علی اکبر نورسیده
پیوند موسیقی و درون مایه های پایداری در شعر غازی القصیبی
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی(2017-12-27)
^علی اکبر نورسیده*, 9611248001
تحلیل نشانه معناشناختی هژمونیک گفتمان عاطفی در ادبیات پایداری(پژوهش موردی شعر در امواج سند و أبد الصبّار)
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی(2017-12-27)
^علی اکبر نورسیده*, 9511247001
کاربست انسجام و پیوستگی در نامه های ابوبکر خوارزمی پژوهش موردی نامه «و کتب إلی رئیس بهراة یعزیه بإبن أخته و بنته»
همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی(2017-10-18)
^علی اکبر نورسیده*, 9511247001
سيميائية العنوان في قصائد أحمد رامي
باقري محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تمظهرات ما وراء السرد في روايتي أحياء في البحر الميت واعترافات كاتم الصوت لمؤنس الرزاز
بهشتي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : دكتري
ترجمه و نقد كتاب قطر الندي وبل الصدي
محمودي حسين(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد اول كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغة العربيه محمد محمد داوود
عزيزي شفيعي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه معنا شناسانه ترجمه نهج البلاغه
پوربايرام الوارس رقيه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه محمد دهقاني از رمان شحاد بر اساس نظريه پيتر نيو مارك
محمدزاده مريم(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رثاي حيوان در شعر عباسي
جهانشاهلو پرويز(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي پايداري در شعر اسماعيل صبري
حيدري مرتضي(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد فيمينستي رمان بوابة الذكريات اثر آسيا جبار
درويشي اسرين(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد في اللهجات العربيه ابراهيم انيس
منصوري مقدم الهام(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عناصر فرهنگي نيومارك در ترجمه رمان " قلب الليل" نجيب محفوظ
عرب مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير متقابل صحنه و شخصيت در داستان يمسف (ع)
اباذري گل چهر(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه مقوله ها وعناصر فرهنگي كتاب ( پايي كه جا ماند)
صدراللهي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرايشهاي ملي و ديني محمد حسين هيكل در دو رمان زينب و هكذا خلقت
عرب اسدي منصوره(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترجمه عناصر فرهنگي در زيرنويس عربي فيلم هاي اخراجي ها و معراجي ها
مسعودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دراسة أسلوبية في شعر طلائع بن رزيك
كاظم علي(تاریخ دفاع: 1400/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مباحث عالی صرفی و نحوی   (119 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
ادبیات عامیانه   (244 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون نظم جاهلی   (251 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
مبانی نظری ترجمه   (250 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
تحلیل متون نظم و نثر از آغار تا پایان اموی   (297 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
فرهنگ و اندیشه عرب   (242 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون مغولی مملوکی و عثمانی   (255 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
متون اندلس   (244 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
ترجمه از عربی به فارسی   (233 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
آموزش نحو عربی 2   (246 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
نحو 6   (243 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
آموزش زبان عربی 2   (234 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی   (290 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
ادبیات داستانی   (260 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
متون نظم اسلامی اموی   (262 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
نحو7   (259 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
نحو5   (261 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
تحلیل متون نثر معاصر   (248 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
صرف 3   (263 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
صرف 1   (270 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
آموزش زبان عربی   (321 بار دانلود)
رشته : فقه و حقوق
صرف 2   (319 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
نحو4   (319 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
نحو2   (315 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
شاهکارهای ادبی جهان   (338 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
متون نثر عباسی (1)   (403 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : زبان و ادبیات
مدل های ترجمه   (365 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : مترجمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

ایران. سمنان. جامعه سمنان. کليه الأدب الفارسی و اللغات الأجنبیه . قسم اللغه العربیه
noresideh@semnan.ac.ir
(+98)2331533464

فرم تماس